EU project

Unia_3

Projekt nr: INNOTECH-K1/HI1/12/158460/NCBR/12

Nazwa projektu: Opracowanie hybrydowego stanowiska do badania algorytmów sterowania mobilnych systemów niestabilnych oraz łożysk magnetycznych, wyposażonego w kartę pomiarowo-sterującą typu PCI Express.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas realizacji: 01.04.2012 – 31.05.2013 (12 miesięcy)

Generalnym założeniem projektu jest zastosowanie w pomiarach i w sterowaniu nowej projektowanej karty dla magistrali PCIe. Unikalną cechą, będącą wyróżniać projektowaną kartę spośród innych dostępnych rozwiązań, jest obecność rekonfigurowanego układu cyfrowego FPGA (Field Programmable Gate Array). Projekt obejmuje 3 grupy zadań:

  1. Opracowanie koncepcyjne oraz budowa prototypu kart dla magistrali PCIe do celów pomiarów i sterowania w czasie rzeczywistym;
  2. Opracowanie koncepcyjne oraz budowa prototypu mobilnego, niestabilnego pojazdu poruszającego się zgodnie z zadaną trajektorią.
  3. Opracowanie koncepcyjne oraz budowa prototypu łożyska magnetycznego.

Unia_3

Projekt nr: INNOTECH-K3/HI3/5/225945/NCBR/14

Nazwa projektu: Opracowanie hybrydowego stanowiska do badań i nauczania metodyki projektowania algorytmów sterowania systemów niestabilnych albo o parametrach rozłożonych, z kartą pomiarowo-sterującą o rozszerzalnej architekturze

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Czas realizacji: 01.05.2014 – 30.04.2016 (24 miesiące)

Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie hybrydowego stanowiska do badań i nauczania metodyki projektowania algorytmów sterowania systemów niestabilnych albo o parametrach rozłożonych, z kartą pomiarowo-sterującą o rozszerzalnej architekturze. Projekt obejmuje 3 grupy zadań badawczych:

  1. Opracowanie koncepcyjne oraz budowa prototypu karty wykorzystującej rozszerzalną platformę przetwarzania Zynq do celów pomiarów i sterowania w czasie rzeczywistym.
  2. Opracowanie koncepcyjne oraz budowa prototypu wahadła reakcyjnego stabilizowanego w górnym niestabilnym punkcie równowagi.
  3. Opracowanie koncepcyjne oraz budowa prototypu układu tłumienia belki drgającej.